Bilimsel Program

SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 MİKROSKOP BAŞI
OTURUM SALONU
SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU
09.00 - 10.00 Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi

Oturum Başkanları:
Sergülen Dervişoğlu
Bahar Müezzinoğlu

Pseudosarcomatous Soft Tissue Lesions
Konuşmacı: Andrew Folpe
         
10.00-11.00 Meme Patolojisi

Oturum Başkanları:
Sıtkı Tuzlalı

Fibroepitelyal Tümörler ve Ayırıcı Tanısı
Konuşmacı: Serpil Dizbay Sak

Pulmoner Patoloji

Oturum Başkanları:
Dilek Yılmazbayhan
Handan Zeren

Fibröz Pnömoniler
Nasıl Tanı Konulmalı? Tedavi Seçeneklerini Nasıl Etkiler?
(Fibrosing Pneumonia - How to Diagnose it and its Impact on Treatment Options)
Konuşmacı: Helmut PopperMoleküler Patoloji

Oturum Başkanı:
Hüseyin Baloğlu

Sıvı Biyopsi
Konuşmacılar:
Işınsu Kuzu
Hüseyin Baloğlu
Nöropatoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

Astrositik ve Oligodendroglial Tümörlere Tanısal Yaklaşım ve Raporlama

Tarık Tihan


*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.
 
11.00-11.30 ÇAY VE KAHVE ARASI
11.30-12.30 Meme Patolojisi

SLAYT SEMİNERİ

Oturum Başkanları:
Ekrem Yavuz
Necmettin Özdemir

Konuşmacılar:
Gürdeniz Serin
Kemal Kösemehmetoğlu
Sevdegül Mungan
Pulmoner Patoloji

Oturum Başkanları:
Büge Öz
Kürşat Yıldız

Akciğer Kanserinin Tanısında ve Doğrudan Tedavisinde Patolojinin Rolü
(The Role of Pathology in Diagnosing Lung Cancer and Direct Treatment)
Konuşmacı: Helmut Popper

Moleküler Patoloji

Oturum Başkanı: Zafer Küçükodacı

Günlük Pratikte Moleküler Patoloji: Olgular, Teknikler
Konuşmacılar:
Anıl Aysal Ağalar
Olcay Kurtulan
Hilal Özakıncı

Etik Komisyon

Oturum Başkanları
:
Alp Usubütün
Özay Gököz

Konsülte Eden Gözüyle
Konuşmacı: Havva Solak Özşeker

Konsültan Gözüyle
Konuşmacı: Nesimi Büyükbabani

Klinisyen Gözüyle
Konuşmacı: Sadettin Kılıçkap

Tartışma
Nöropatoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

Astrositik ve Oligodendroglial Tümörlere Tanısal Yaklaşım ve Raporlama

Tarık Tihan


*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.
 
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.15 UYDU SEMPOZYUMU  
14.15 - 15.15 Gastrointestinal Sistem Patolojisi

Oturum Başkanları:
Yavuz Özoran
Özgül Sağol

İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (İBH) ve Taklitçileri : Tanıda Tuzaklar
Konuşmacılar:
Semin Ayhan
Gülen Bülbül Doğusoy

Nöropatoloji

SLAYT SEMİNERİ-1

Oturum Başkanları
:
Reyhan Eğilmez
Aydın Işısağ

Nöropatolojide İzlenen Nadir Tümörler ve Tümör Dışı Örnekler (Enfeksiyöz ve Demiyelinizan)
Konuşmacılar:
Büge Öz

Fügen Aker


Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi

Oturum Başkanları:
Sergülen Dervişoğlu
Bahar Müezzinoğlu

Lipomatous Tumors of Soft Tissue
Konuşmacı: Andrew Folpe

Nefropatoloji

PANEL

Oturum Başkanları:
Işın Kılıçaslan
Dilek Ertoy Baydar

C3 Glomerülopati
14.15-14.35 Patogenez ve Histomorfolojik Bulgular
Konuşmacı: Dilek Ertoy Baydar

14.35-15.05 Olgularla Ayırıcı Tanı Güçlükleri
Konuşmacı: İpek Işık Gönül

15.05-15.15 Tartışma
 
15.15 - 15.45 ÇAY VE KAHVE ARASI
15.45 - 16.45 Gastrointestinal Sistem Patolojisi

İNTERAKTİF OTURUM

Oturum Başkanları
:

Çiğdem Ataizi Çelikel
Yersu Kapran

Problemli Gastrointestinal Kanal Tümörleri : Nöroendokrin Neoplazi Olabilir mi?
Konuşmacılar:
Mine Güllüoğlu
Yersu Kapran
Mehtat Ünlü
Nöropatoloji

SLAYT SEMİNERİ-2


Oturum Başkanları:
Reyhan Eğilmez
Aydın Işısağ

Nöropatolojide İzlenen Nadir Tümörler ve Tümör Dışı Örnekler (Enfeksiyöz ve Demiyelinizan)

Konuşmacılar:

Süheyla Bozkurt
Figen Söylemezoğlu
Nefropatoloji

SLAYT SEMİNERİ

Oturum Başkanları
:
İclal Gürses
Yasemin Özlük

Hatalarımdan Öğrendiklerim
Konuşmacılar:
Banu Sarsık
Sevdegül Mungan
Arzu Sağlam Ayhan

 
16.45 - 17.45 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU MEME PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU ENDOKRİN PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU PULMONER PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU MOLEKÜLER PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU KEMİK-YUMUŞAK DOKU PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU
17.45 AÇILIŞ          
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 MİKROSKOP BAŞI
OTURUM SALONU
SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU
08:30         Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

08.30 - 9.30
Yumuşak Doku Patolojisinde Tuzaklar ve İpuçları

Andrew Folpe


*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.
 
09.00 - 10.00 Jinekopatoloji

Oturum Başkanları:
Necmettin Özdemir
Handan Zeren

Serviks Biyopsileri: Biz Nasıl Yaklaşıyoruz, Yenilikleri Nasıl Kullanıyoruz?

Skuamöz İntraepitelyal Neoplaziler Tanı Zorluğunda Ne Yapalım?
Konuşmacı: Çağnur Ulukuş

Ayırıcı Tanıda ve Servikal Taramalarda Hpv ve P16’yı Nasıl Kullanalım?
Konuşmacı: Alp Usubütün

Gastrik Tip Adenokarsinomları Nasıl Tanıyacağız?
Konuşmacı: Özlem Özen

Tartışma
Hematopatoloji

Oturum Başkanları:
Nalan Akyürek
Ayşegül Üner

IgG4 İlişkili Lenfoproliferatif Hastalık Nedir? Ekstranodal ve Nodal Örnekler

IgG4 İlişkili Hastalık Patogenezi ve Histopatolojisi, Ekstranodal Örnekler
Konuşmacı: Işınsu Kuzu

IgG4 İlişkili Lenfadenopati
Konuşmacı: Öner Doğan

     
10.00 - 11.00 Jinekopatoloji

Oturum Başkanları:
Sıtkı Tuzlalı
Derya Gümürdülü

Endometrium Biyopsileri: Biz Nasıl Yaklaşıyoruz, Yenilikleri Nasıl Kullanıyoruz?

Endometrial Kanserlerde Yeni Sınıflama:
Konuşmacı: Bahar Müezzinoğlu

Endometrial Kanser ve MSI: Hangi Durumda MMR Bakılır?
Konuşmacı: Funda Eren

İndiferansiye Tümöre Yaklaşım; Tiplendirme, Yeni Moleküler Sınıflamada Tanınız Ne Olur?
Konuşmacı: Semen Önder

Tartışma

Hematopatoloji

Oturum Başkanları:
Nükhet Tüzüner
Özlem Canöz

Ayırıcı Tanı Güçlüğü Yaratan Benign Lenfadenopatiler
Konuşmacılar:
Olgu: 1, Pınar Uyar Göçün

Olgu: 2, Seher Yüksel
Olgu: 3, Melek Ergin
Olgu: 4, Süheyla Bozkurt
Bilişim Patolojisi

Oturum Başkanı:
Önder Bozdoğan

Patolojik Görüntülerin Makine Öğrenmesine Dayalı Analizi
Konuşmacı: Rengül Çetin Atalay  Kemik - Yumuşak Doku Patolojisi

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

09.30 - 10.30
Yumuşak Doku Patolojisinde Tuzaklar ve İpuçları

Andrew Folpe

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.
 
11.00 - 11.30 ÇAY VE KAHVE ARASI
11.30 - 12.30 Sitopatoloji

SEÇİLMİŞ GÜNCEL KONULAR PANELİ

Oturum Başkanı:
Haldun Umudum

Pulmoner Sitolojide Giemsanin Elli Tonu
Konuşmacılar:
Koray Ceyhan
Pınar Fırat
Deniz Nart
Ali Veral
Aysun Uğuz

Hepatopankreatobilier Patoloji

Oturum Başkanı: Çiğdem Ataizi Çelikel

Kolanjiyokarsinom ve Prekürsör Lezyonları

İntrahepatik Kolanjiyokarsinomda Son Gelişmeler-
Konuşmacı: Kemal Deniz

Biliyer Prekürsör Lezyonlar
Konuşmacı: Mine Güllüoğlu
Bilişim Patolojisi

Oturum Başkanı:
Servet Güreşçi

Patolojide Eğitim, İnternet ve Ötesi
Konuşmacı: Önder Bozdoğan

IAP Komisyonu    
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.15 UYDU SEMPOZYUMU
14.15 - 15.15 Dermatopatoloji

Oturum Başkanları:
Cuyan Demirkesen
Özlem Erdem


Superficial - Cutaneous Spindle Cell Tumors and Mimics"
Konuşmacı: Andrew Folpe


Baş - Boyun Patolojisi

1-Oturum Başkanları:
Aysun Uğuz
Nil Çomunoğlu

Odontojenik Tümörlerde Malignite Tanısı Nasıl Verilir?
Konuşmacı: Merva Soluk Tekkeşin

Bu Nazal Tümör Ne Olabilir?
Konuşmacı: Leyla Cinel

2- Oturum Başkanı:
Demet Etit

Tükürük Bezlerinde Preneoplastik Lezyonlar Var mı?
Konuşmacı: Ömer Günhan

Kanser Kayıtçılığı Komisyonu

Oturum Başkanları:
Binnur Önal
Kemal Bakır


Kanser Kayıtları ve Sağ Kalım Verileri
Herşeyimi Uğruna Ben, Boş Yere Vermemişim

Patoloji Veri Setinde Güncel Durum: Geçen Yıldan Bu Yana Ne Değişti?
Konuşmacı: Meltem Öznur

Patolog Gözüyle, Kanser Kayıtçılığında Uluslararası Arenadaki Yerimiz. Ne Eksik, Ne Fazla?
Konuşmacı: Gonca Özgün

Türkiye'de En Sık Görülen Kanserlerde Beş Yılık Sağkalım 2012-16
Konuşmacı: Murat Türkyılmaz
  Üropatoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

Genitoüriner Sistem Patolojisinde Zorlayıcı Olgular

Oturum Başkanları:
Dilek Ertoy Baydar
Sait Şen

Konuşmacılar:
Guido Martignoni
Banu Sarsık Kumbaracı

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.


 
15.15 - 15.45 ÇAY VE KAHVE ARASI
15.45 - 16.45 Dermatopatoloji

Oturum Başkanları:
Cuyan Demirkesen
Özlem Erdem

Deri Eki Tümörleri- DSÖ 2018 Yenilikler

Ekrin ve Apokrin Diferansiyasyon Gösteren Deri Eki Tümörlerinde Yenilikler
Konuşmacı: Banu Lebe

Folliküler Diferansiyasyon Gösteren Deri Eki Tümörlerinde Yenilikler
Konuşmacı: Neşe Çallı Demirkan

Sebase Diferansiyasyon Gösteren Deri Eki Tümörlerinde Yenilikler
Konuşmacı: Canten Tataroğlu

ÜCRETLENDİRME KOMİSYONU VE
ÖZEL ÇALIŞAN PATOLOGLAR
    Üropatoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

Genitoüriner Sistem Patolojisinde Zorlayıcı Olgular

Oturum Başkanları:
Dilek Ertoy Baydar
Sait Şen

Konuşmacılar:
İpek Işık Gönül
Nalan Neşe

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.


 
16.45 - 17.45 DERMATOPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU JİNEKOPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU HEMATOPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU NÖROPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU NEFROPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU BİLİŞİM ÇALIŞMA GRUBU
17.45 - 18.45 PDF BİLGİLENDİRME TOPLANTISI          
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 MİKROSKOP BAŞI
OTURUM SALONU
SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU
09.00 - 10.00 Endokrin Patoloji

Oturum Başkanları:
Suna Erkılıç
Serpil Dizbay Sak

An Alphabet Soup of Thyroid Gland Tumors: EFVPTC, IFVPTC, NIFTP
Konuşmacı: Lester D. Thompson
Yeterlik Kurulu
3. Olağan Genel Kurulu
    Jinekopatoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU


Oturum Başkanı:

Alp Usubütün

Konuşmacılar:
Zerrin Calay
Nihan Haberal
Şennur İlvan
Duygu Kankaya

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.

 
10.00 - 11.00 Endokrin Patoloji

Oturum Başkanları:
Suna Erkılıç
Serpil Dizbay Sak

Practical Issues in Follicular Tumors
Konuşmacı: Lester D. Thompson
Sitopatoloji

Oturum Başkanları:
Canan Ersöz
Dilaver Demirel

Sitopatolojide Yeni Sınıflamalar- Rutinde Ne Kadar Kullanıyoruz?

Tiroid Sitolojisi ve Bethesda 2017 Sınıflaması
Konuşmacı: Hesna Müzeyyen Astarcı

Üriner Sitoloji ve Paris Sınıflaması
Konuşmacı: Özlem Aydın

Tükrük Bezi Sitolojisi ve Milan Sınıflaması
Konuşmacı: Koray Ceyhan
Pediatrik Patoloji

Oturum Başkanları:
Aylar Poyraz
Serap Toru


Pediatrik Gastrointestinal Sistem Patolojisi

Barrett and Eosinophilic Oesophagitis
Konuşmacı: Marta Cohen

Pediatrik İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
Konuşmacı: Nuray Kepil
Jinekopatoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU


Oturum Başkanı:
Alp Usubütün

Konuşmacılar:
Nilgün Kapucuoğlu
Mehmet Kefeli
Fatma Öz Atalay

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.

 
11.00 - 11.30 ÇAY VE KAHVE ARASI
11.30 - 12.30 Baş - Boyun Patolojisi

Oturum Başkanları:
Kemal Bakır
Ömer Günhan

Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: Salivary Gland Update
Konuşmacı: Lester D. Thompson
Hepatopankreatobilier Patoloji

KONFERANS


Oturum Başkanı:
Funda Yılmaz Barbet

Pankreasın Nöroendokrin Tümörlerinde Güncelleme
Konuşmacı: Volkan Adsay
Pediatrik Patoloji

SLAYT SEMİNERİ

Oturum Başkanları:
Erdener Özer
Nil Çomunoğlu


Pediatrik Solid Tümörler

Konuşmacılar:
Nil Çomunoğlu
Aylar PoyrazStandardizasyon Komisyonu

Oturum Başkanları:
Kutsal Yörükoğlu
Ahu Senem Demiröz

Patoloji Kalite Standardizasyon Eğitiminde (İkinci Kuşak) Eğiticilerin Deneyimleri: Sorunlar, Güçlükler, Çözümler ve Öneriler

Patoloji Çalışanlarına Kalite Kontrolü ve Teknik Konularda Nasıl Eğitim Verilmeli?
Konuşmacı: Özben Yalçın

Patoloji Preanalitik Evrenin Baş Rol Oyuncusu Tıbbi Personele Nasıl Kalite Standardizasyon Eğitimi Verilmeli?
Konuşmacı: Fulya Adamhasan

Uzmanlık Öğrencilerine Patoloji Kalite Standardizasyon Eğitimi Nasıl Verilmeli?
Konuşmacı: Emine Kılıç Bağır
Meme Patolojisi

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

Ayşegül Şahin

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.
 
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.15 UYDU SEMPOZYUMU          
14.15 - 15.15 Üropatoloji

Oturum Başkanları:
Nalan Neşe
Ayşim Özağarı


Böbrek

Pecomas of Kidney and Genitourinary Tract- The Whole Story
Konuşmacı: Guido Martignoni
Adli - Vasküler Patoloji

Oturum Başkanı:
Arzu Akçay

Akademik Dünyada Otopsinin Yeri Ne Olmalı? -1

Otopsi ve Eğitim
Konuşmacı: Tarık Tihan

Otopside Mali Kaynak Oluşturma Sorunları
Konuşmacı: Erdener Özer

Patologlar ve Otopsi
Konuşmacı: Alp Usubütün
  SİTOPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU Hepatopankreatobilier Patoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

Çiğdem Ataizi Çelikel

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.
 
15.15 - 15.45 ÇAY VE KAHVE ARASI
15.45 - 16.45 Üropatoloji

Oturum Başkanları:
Kutsal Yörükoğlu
Şeyda Erdoğan

Mesane ve Prostat

15.45-16.10 Problems and Changes in Staging of Urothelial Carcinomas (bladder, renal pelvis and urethra)
Konuşmacı: Guido Martignoni

16.10-16.20 Olgu 1
Konuşmacı: Saba Kiremitçi

16.20-16.30 Olgu 2
Konuşmacı: Yasemin Özlük

16.30-16.45 Tartışma
Adli - Vasküler Patoloji

Oturum Başkanı:
Arzu Akçay

Akademik Dünyada Otopsinin Yeri Ne Olmalı? -2

Araştırma Alanı Olarak Otopsi - Rapid Research Autopsy
Konuşmacı: Volkan Adsay

Kalite Yönetimi ve Otopsi
Konuşmacı: Serap Toru

Otopside Patoloji Radyoloji İşbirliği – Sanal (Virtual autopsy) Otopsi – Robotik Otopsi Mümkün mü?
Konuşmacılar:
Yüksel Pabuşçu
Binnur Önal
  SoMe Komisyonu

Oturum Başkanları:
Alp Usubütün
İbrahim Kulaç

Sosyal Medyayı Kullanarak Eğitim ve Araştırma Mümkün mü?
Konuşmacılar:
Sultan Çalışkan
Pembe Oltulu
Hatice Ölger Uzuner
Hepatopankreatobilier Patoloji

UZMANIYLA MİKROSKOP BAŞI (VİDEOMİKROSKOPİ) OTURUMU

Çiğdem Ataizi Çelikel

*Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.
*Online kayıt sisteminden mikroskop başı oturum kaydınızı yapabilirsiniz.
 
16.45 - 17.45 ÜROPATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU HEPATOPANKREATOBİLİER
PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU
PEDİATRİK PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU ASİSTAN KOMİSYONU

BUGÜNDEN YARINA PATOLOJİ EĞİTİMİNE BAKIŞ
Oturum başkanı:
 
Vildan Elibol

Ülkemizde Patoloji Eğitiminde Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Farklılıklar Üzerine Anket Çalışma Sonuçları
Konuşmacı: Seda Eryiğit Kokkoz 

Patoloji Eğitimine Bakış ve Bizim Deneyimimiz
Konuşmacılar: Ertuğrul Oruç, Ayşe Mine Önenerk
BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ ÇALIŞMA GRUBU ADLİ-VASKÜLER PATOLOJİ
ÇALIŞMA GRUBU
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SÖZLÜ BİLDİRİ SALONU
09.00 - 10.00 ENDOKRİN PATOLOJİ KURSU DERMATOPATOLOJİ KURSU (MELANOSİTİK TÜMÖRLERE YAKLAŞIM) NÖROPATOLOJİ KURSU PLASENTA PATOLOJİ KURSU EĞİTİCİ EĞİTİMİ
10.00 - 11.00 EĞİTİCİ EĞİTİMİ
11.00 - 11.30 ÇAY VE KAHVE ARASI
11.30 - 12.30 ENDOKRİN PATOLOJİ KURSU DERMATOPATOLOJİ KURSU (MELANOSİTİK TÜMÖRLERE YAKLAŞIM) NÖROPATOLOJİ KURSU PLASENTA PATOLOJİ KURSU EĞİTİCİ EĞİTİMİ
12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 14.15 ENDOKRİN PATOLOJİ KURSU DERMATOPATOLOJİ KURSU (MELANOSİTİK TÜMÖRLERE YAKLAŞIM) ADLİ, VASKÜLER VE PEDİATRİK PATOLOJİ ORTAK KURSU   EĞİTİCİ EĞİTİMİ
14.15 - 15.15 EĞİTİCİ EĞİTİMİ
15.15 - 15.45 ÇAY VE KAHVE ARASI
15.45 - 16.45 ENDOKRİN PATOLOJİ KURSU DERMATOPATOLOJİ KURSU (MELANOSİTİK TÜMÖRLERE YAKLAŞIM)     EĞİTİCİ EĞİTİMİ
16.45 - 17.30         EĞİTİCİ EĞİTİMİ